Tvořím inspirující prostředí, kde se může kdokoliv, kdo má chuť, rozvíjet a posouvat.

Pomáhám lidem objevit sám sebe a žít v souladu se sebou.

Slovo „inspirace“ vyjadřuje podstatu všeho, čemu se věnuji, ať už koučuji, školím, sdílím či podporuji neziskovku.

PRINCIPY

Principy, které jsem postupně objevila, a které mi pomáhají jít tím směrem, kterým chci. Stejně tak to jsou principy, které rezonují s mými klienty.

Každý člověk má hodnotu tím, že je. Nemusí nikomu nic dokazovat.

Každý je tvůrcem svého života bez ohledu na to, zda se cítí jako tvůrce nebo jako oběť.

Bohatství se ukrývá v přítomnosti. Pokud se většinu času zabýváme budoucností či minulostí, před něčím utíkáme nebo se v něčem utápíme.

Chyby jsou lidské a jsou úžasným zdrojem inspirace. Chyby nejsou nepřítel, ale naopak nositel inspirativních informací. Jak říkáme u nás v komunitě Život Jako Hra: „Chyba je kámoš.“

Upřímnost a otevřenost sama k sobě odkrývá příležitosti k posunu.

Vděčnost a láska jsou nejsilnější pocity, které pomáhají měnit to, co se kolem nás děje, k lepšímu.

KÝM JSEM

OBJEVITEL

Ráda objevuji a prozkoumávám. Baví mě hledat souvislosti, příležitosti, nové cesty a možnosti. Zábavná je pro mě cesta, nikoliv potřeba „mít hotovo“.

TVŮRCE

Kreativní tvoření čehokoliv smysluplného je pro mě tou nejvíce naplňující aktivitou.  Fascinuje mě ten stav, kdy si člověk dovolí pouze být a najednou přichází nápady, které by silou vůle nikdy nepřišly.

PROPOJOVATEL

Dává mi smysl vzájemné obohacování a inspirace. Když vycítím, že znám lidi, kteří si mohou být přínosní, mám radost z toho, že je mohu propojit.

MÉ SILNÉ STRÁNKY

Díky koučování stále více žiji v souladu se svým „pravým já“ a využívám své silné stránky. Mohu tak být ještě více prospěšná sobě i lidem, se kterými jsem v kontaktu.

Dle mého Human Design profilu:

  • Vyčtu z druhých lidí lépe než oni sami: co je tlačí, stresuje a motivuje, jací jsou, co chtějí, kam směřují, jak přemýšlí. Umím pak položit otázku, která mé klienty rychleji posune k nalezení řešení. Současně mohu jako kouč nebo lektor sdílet své pozorování, pokud o něj druhá strana stojí.
  • Umím oslovit to, co je pro někoho jiného konflikt. Mohu tak otevřeně sdílet něco, čím si stojíte v cestě a vaše okolí se vám to bojí říct. Vždy však respektuji, zda o můj pohled druhá strana stojí.
  • V případě potřeby rychlých reakcí se mohu spolehnout na svou intuici – skrz své pozorování, vnímání a rychlou analýzu.
  • Mám kreativní odlišné nápady a přináším unikátní praktická řešení. Mohu tak posouvat projekty i procesy netradičním a užitečným způsobem.
  • Pomáhám zodpovědět otázky. Vidím řešení i tam, kde ho jiní nevidí, a dokáži pojmenovat, jaké kroky k řešení vedou.

Mezi mé tři nejsilnější stránky dle Gallupova testu:

  • Strategičnost – Umím hledat kreativní řešení, analyzovat možnosti a posouvat projekty vpřed.
  • Maximalismus – Zaměřuji se na zdokonalování silných stránek – u sebe i druhých. Vidím v druhých jejich silné stránky, které oni sami někdy nevidí. Umím v lidech probudit touhu své silné stránky v životě skutečně používat.
  • Vztahy – Naplňuje mě komunikace a interakce s druhými lidmi. Zajímají mě jejich ambice, cíle, myšlenky a přístup. Druzí se často ptají na můj náhled na danou situaci.

REFERENCE

Kateřina H.
Ředitelka realitní kanceláře

Koučink bych doporučila každému, kdo se chce hodně posunout a mít čistší  hlavu. Pro spolupráci s koučem jsem se rozhodla ve chvíli, kdy jsem se cítila zmatená a na dně a nevěděla jsem, jak z toho ven. Nejdřív jsem se obávala otevřeně sdílet svou situaci, ale díky Hančině nehodnotícímu přístupu byly tyto obavy zbytečné. Po necelých dvou měsících jsem se dostala do úplně jiné situace. Znám lépe sama sebe a své potřeby. Konfliktním situacím se již nevyhýbám a přistupuji k nim jako ke hře. Díky přijetí sebe sama i druhých řeším i obtížnější situace v klidu. Objevila jsem si vlastní vizi v podnikání a odhodlala se ke změnám. Vím, co chci, a umím se postavit za svůj názor. Tento posun má vliv i na vyšší pohodu a klid v rodině.

Šárka H.
Community advisor

Než jsem poznala Hanku, neměla jsem se dostatečně ráda, nevěřila jsem si a ohlížela jsem se na to, co říkají druzí, což mi ubíralo energii i čas. Již v prvním setkání jsem cítila smysl, takže jsem se rozhodla jít do spolupráce, přestože mi pak nezbyla žádná finanční rezerva. Po 3 měsících jsem za toto rozhodnutí vděčná. Díky koučování jsem udělala velký skok ve vnitřním nastavení. Nejdůležitější pro mě bylo uvědomění si příčin nepříjemných pocitů díky technice vnitřní svoboda. Následně jsem si nastavila nástroje a metody, které mohu použít i mimo koučování. Nyní vnímám svou hodnotu, žiju tady a teď a zpětnou vazbu od druhých beru jako inspiraci, nikoliv jako dogma, podle kterého se mám řídit. Cítím svobodu, energii a soustředím se na to důležité, co vede ke splnění mého snu.

Iveta F.
ředitelka a zakladatelka Centra D8 o.p.s.

Když jsem se domlouvala s Hankou na spolupráci, byl kolem mne chaos. Cítila jsem se zaneprázdněná a ve stresu. Na začátku jsem byla hodně skeptická vůči koučování po telefonu. Překvapilo mě, když Hanka i po telefonu reagovala, jako by mě v tu chvíli viděla, a došlo mi, že telefon není překážka. Po dvou měsících je moje situace diametrálně odlišná. Naučila jsem se, jak dávat efektivní zpětnou vazbu zaměstnancům. V práci trávím zhruba o 1/5 méně času, přesto toto stihnu více. Dovolím si odejít domů dříve a s dobrým pocitem - bez výčitek. Cítím více energie a chuti do nových věcí.

MÝCH 5 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH HODNOT

– Aby někdo mohl štěstí a pohodu šířit dál, musí to nejdříve zažívat u sebe. Považuji proto za nejužitečnější se primárně zaměřovat na svůj posun, úspěch a štěstí. Jedině tak mohu být prospěšná dalším, ať už své rodině či svým klientům. Dát se na první místo není sobecké, ale to nejmoudřejší, co může člověk udělat. Totéž si uvědomují i moji klienti.

Láska – Pod touto hodnotou si představuji nejen lásku ke svým nejbližším, zahrnuje pro mě i vděčnost, přátelství a pokoru. Opakovaně zažívám, že v tomto naladění je možné změnit mnohem více věcí, než tlakem a silou.

Svoboda – Vážím si toho, že žijeme ve svobodné zemi, což nám umožňuje mít svůj vlastní názor. Přestože s odlišnými názory nemusíme souhlasit, je úžasné, že je můžeme mít. Pomáhám svým klientům si uvědomit, jaký je ten jejich názor, nikoliv co říkají naučené normy. Současně si můžeme vybrat z mnoha možností. Mí klienti si uvědomují, že skutečně máme svobodu volby, a že je jen na nás, jak budeme žít.

Smysl – Je pro mě klíčové vidět smysl ve všem, co dělám. Používám to jako jedno z důležitých kritérií při rozhodování, čemu a komu se mám věnovat. Smysl vždy prozkoumávám i se svými klienty, protože bez ujasnění smyslu nemá význam se vydat na cestu.

Osobní rozvoj – Svým rozhodnutím pro profesi kouče jsem se vydala na cestu za mistrovstvím, tedy osobním rozvojem, který nikdy nekončí. Uvědomuji si, že to není o tom, že já jsem už „někde“ a pomáhám tam dojít druhým. Beru to především jako cestu za svým posunem, který následně/ současně pomáhá v posunu i mým klientům. Je mi jasné, že vše, co se děje, se děje z nějakého důvodu. Denně hledám, co se mám z daných situací naučit. Ke stejnému přístupu vedu i své klienty.

Zanechte mi vzkaz:

Jméno*:

Email*:

Zpráva:

Top