O MNĚ

Po vystudování VŠE se specializací v personalistice jsem 7 let působila jako HR manažerka ve firmách o velikosti 100 – 1000 zaměstnanců a vedla týmy o velikosti 2 – 12 lidí. Bavilo mě tvořit strategii, nastavovat procesy, účastnit se projektů a pomáhat lidem (ať už manažerům či řadovým zaměstnancům), aby se ve firmě cítili lépe. Sama jsem objevovala, co v komunikaci funguje, nefunguje a následně jsem své zkušenosti předávala dál.

Moje touha po osobním rozvoji mi pomohla objevit samu sebe, své potřeby, hodnoty a silné stránky. Uvědomila jsem si, že právě osobní rozvoj je něco, co je mi blízké a kde mohu být nejvíce prospěšná dalším lidem. Nyní působím jako profesionální kouč s certifikací ACC a mám radost z posunu mých klientů (resp. hráčů – jak říkáme v naší komunitě Život Jako Hra).

Zároveň pořádám interaktivní semináře, kde sdílím své zkušenosti, ať už ze své manažerské praxe či zkušenosti jako kouče. Baví mě vytvářet prostor pro inspiraci a sdílení, takže každé setkání je jiné a současně obohacující i pro mě.

Konkrétněji o mé profesní cestě se můžete dočíst na mém LinkedIn profilu.

Jsem člověk, který tvoří inspirující prostředí, kde se může kdokoliv, kdo má chuť, rozvíjet a posouvat, včetně mě samotné. 🙂

Díky koučování jsem si začala více uvědomovat i to, kdo jsem a kým chci být. Mé nejvýznamnější identity:

OBJEVITEL

Uvědomila jsem si svou velkou touhu po prozkoumávání a objevování. Můj objevitel stále nachází nové příležitosti. Nezaměřuji se na to „mít hotovo“, ale na neustálý posun a nové možnosti. Vyzkoušela jsem si, že zaměření na cestu a užívání si přítomnosti je zábavnější a přínosnější.

TVŮRCE

Tvůrce na objevitele velice rád navazuje, protože umí zajímavou myšlenku přetvořit do něčeho, co bude dále prospěšné a smysluplné. Můj tvůrce je velice kreativní, systematický a praktický.

PROPOJOVATEL

Poměrně často vycítím, že někdo může někoho obohatit, resp. že si mohou být vzájemně přínosní. Mám radost, když vidím radost lidí, kteří se propojit měli.

INSPIRATIVNÍ KOUČ

koucinkJsem certifikovaný ACC kouč. Důležitější je pro mě však přívlastek „inspirativní“.

Uvědomila jsem si, že právě inspirace je významný prvek mého koučování. Umím vytvořit prostor, kam inspirace přijde. Mé pojetí inspirace není o tom, že někdo řekne něco inspirativního a druhý tu inspirativní myšlenku přijme. Inspirace je pro mě něco, co se odněkud objeví, pokud je vytvořen prostor. Inspirace je něco, co může obohatit všechny, ke kterým se dostala.

NEDOKONALÁ MATKA

Ano, jsem nedokonalá matka. Možná to bude znít zvláštně, ale chci tou nedokonalou i zůstat. Nechci tím říct, že budu schválně dělat chyby. Chci si je ale dovolit dělat, aniž bych hned byla zoufalá, že nejsem dokonalá. Ani před svými dětmi se nechci tvářit jako dokonalá. Cítím, že tím vytvářím prostor pro vzájemnou důvěru a otevřenost. Navíc, přijmutím své nedokonalosti mohu být šťastná již nyní a šťastná matka je pro děti to nejdůležitější. Dcerám tím také ukazuji, že mohou být i ony šťastné, aniž by se hnaly za dokonalostí a čekaly „až“ tam „někdy“ dojdou.