Tvořím inspirující prostředí, kde se může kdokoliv, kdo má chuť, rozvíjet a posouvat.

Slovo „inspirace“ vyjadřuje podstatu všeho, čemu se věnuji, ať už koučuji či školím.

Pomáhám jednotlivcům i firmám posilovat vnitřní svobodu a díky tomu zvyšovat využití potenciálu.

MÉ PRINCIPY

Principy, které jsem postupně objevila, a které mi pomáhají jít tím směrem, kterým chci. Stejně tak to jsou principy, které rezonují s mými klienty.

Každý člověk má hodnotu tím, že je. Nemusí nikomu nic dokazovat.

Každý je tvůrcem svého života bez ohledu na to, zda se cítí jako tvůrce nebo jako oběť.

Bohatství se ukrývá v přítomnosti. Pokud se většinu času zabýváme budoucností či minulostí, před něčím utíkáme nebo se v něčem utápíme.

Chyby jsou lidské a jsou úžasným zdrojem inspirace. Chyby nejsou nepřítel, ale naopak nositel inspirativních informací. Pro mě je chyba příležitostí k posunu.

Upřímnost a otevřenost sama k sobě odkrývá příležitosti k posunu.

Vděčnost a láska jsou nejsilnější pocity, které pomáhají měnit to, co se kolem nás děje, k lepšímu.

MÉ SILNÉ STRÁNKY

Díky koučování stále více žiji v souladu se svým „pravým já“ a využívám své silné stránky. Mohu tak být ještě více prospěšná sobě i lidem, se kterými jsem v kontaktu.

Dle mého Human Design profilu:

  • Vyčtu z druhých lidí lépe než oni sami: co je tlačí, stresuje a motivuje, jací jsou, co chtějí, kam směřují, jak přemýšlí. Umím pak položit otázku, která mé klienty rychleji posune k nalezení řešení. Současně mohu sdílet své pozorování, pokud o něj druhá strana stojí.
  • Umím oslovit to, co je pro někoho jiného konflikt. Mohu tak otevřeně sdílet něco, čím si stojíte v cestě a vaše okolí se vám to bojí říct. Vždy však respektuji, zda o můj pohled druhá strana stojí.
  • V případě potřeby rychlých reakcí se mohu spolehnout na svou intuici – skrz své pozorování, vnímání a rychlou analýzu.
  • Mám kreativní odlišné nápady a přináším unikátní praktická řešení. Mohu tak posouvat projekty i procesy netradičním a užitečným způsobem.
  • Pomáhám zodpovědět otázky. Vidím řešení i tam, kde ho jiní nevidí, a dokáži pojmenovat, jaké kroky k řešení vedou.

Mezi mé tři nejsilnější stránky dle Gallupova testu:

  • Strategičnost – Umím hledat kreativní řešení, analyzovat možnosti a posouvat projekty vpřed.
  • Maximalismus – Zaměřuji se na zdokonalování silných stránek – u sebe i druhých. Vidím v druhých jejich silné stránky, které oni sami někdy nevidí. Umím v lidech probudit touhu své silné stránky v životě skutečně používat.
  • Vztahy – Naplňuje mě komunikace a interakce s druhými lidmi. Zajímají mě jejich ambice, cíle, myšlenky a přístup. Druzí se často ptají na můj náhled na danou situaci.

MÝCH 5 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH HODNOT

– Aby někdo mohl štěstí a pohodu šířit dál, musí to nejdříve zažívat u sebe. Považuji proto za nejužitečnější se primárně zaměřovat na svůj posun, úspěch a štěstí. Jedině tak mohu být prospěšná dalším, ať už své rodině či svým klientům. Dát se na první místo není sobecké, ale to nejmoudřejší, co může člověk udělat. Totéž si uvědomují i moji klienti.

Láska – Pod touto hodnotou si představuji nejen lásku ke svým nejbližším. Zahrnuje pro mě i vděčnost, přátelství a pokoru. Opakovaně zažívám, že v tomto naladění je možné změnit mnohem více věcí, než tlakem a silou.

Svoboda – Vážím si toho, že žijeme ve svobodné zemi, což nám umožňuje mít svůj vlastní názor. Přestože s odlišnými názory nemusíme souhlasit, je úžasné, že je můžeme mít. Pomáhám svým klientům si uvědomit, jaký je ten jejich názor, nikoliv co říkají naučené normy. Současně si můžeme vybrat z mnoha možností. Mí klienti si uvědomují, že skutečně máme svobodu volby, a že je jen na nás, jak budeme žít. Současně pomáhám firmám pomocí principů svobodné firmy zvyšovat samostatnost a angažovanost týmů.

Smysl – Je pro mě klíčové vidět smysl ve všem, co dělám. Používám to jako jedno z důležitých kritérií při rozhodování, čemu a komu se mám věnovat. Smysl vždy prozkoumávám i se svými klienty, protože bez ujasnění smyslu nemá význam se vydat na cestu.

Osobní rozvoj – Svým rozhodnutím pro profesi kouče jsem se vydala na cestu za mistrovstvím, tedy osobním rozvojem, který nikdy nekončí. Uvědomuji si, že to není o tom, že já jsem už „někde“ a pomáhám tam dojít druhým. Beru to především jako cestu za svým posunem, který následně/ současně pomáhá v posunu i mým klientům. Je mi jasné, že vše, co se děje, se děje z nějakého důvodu. Denně hledám, co se mám z daných situací naučit. Ke stejnému přístupu vedu i své klienty.

MŮŽEME SE POTKAT

Pokud nechceš přijít o nové akce a aktuálně vypsané termíny, přihlaš se níže o novinky. Posílám email 1x měsíčně o tom nejzajímavějším, co se událo a co se chystá.

Na seminářích

Školím přes naučmese, např. témata Komunikuj jako leader, Jak zvýšit angažovanost a samostatnost týmu, Jak zvýšit efektivitu projektů. V rámci agentury Život Jako Hra se spolupodílím na workshopech Základy koučování a Poznej své vnitřní limity. Přes Hearth.net jsem přinesla téma Objev své dary a chystám témata Nalaď se na štěstí a Zajisti si hodnotový soulad.

Na Rozvojovém pivě/ víně 

S kouči z Život Jako Hra pořádáme téměř každý měsíc Rozvojové pivo/ víno. Bavíme se tam o osobním rozvoji, koučování a většinou nabízíme možnost si udělat některý z osobnostních dotazníků, díky kterým se o sobě můžeš dozvědět něco nového. Přidej se do Facebookové skupiny a jako první se dozvíš o nejbližším termínu.

Na Toastmasters

Jako host se můžeš přijít podívat na řečnický klub Toastmasters. Já se párkrát do měsíce objevím ve skvělém klubu Amplion, který se koná ve čtvrtek od 19:00 v Praze na Novotného lávce.

Zanechte mi vzkaz

Máš dotaz? Chceš se potkat? Napiš nebo zavolej.

Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Top