Tvořím inspirující prostředí, kde se může kdokoliv, kdo má chuť, rozvíjet a posouvat.

Slovo „inspirace“ vyjadřuje podstatu všeho, čemu se věnuji, ať už koučujiškolím či ladím procesy.

Pomáhám jednotlivcům naladit se na své skutečné já a díky tomu zvyšovat využití svého potenciálu.

Firmám pomáhám ladit procesy, zvyšovat využití potenciálu jednotlivců a zvyšovat synergický efekt spolupráce mezi lidmi a týmy.

MÉ PRINCIPY

Principy, které jsem postupně objevila, a které mi pomáhají jít tím směrem, kterým chci. Stejně tak to jsou principy, které rezonují s mými klienty.

Každý člověk má hodnotu tím, že je. Nemusí nikomu nic dokazovat.

Každý je tvůrcem svého života bez ohledu na to, zda se cítí jako tvůrce nebo jako oběť.

Bohatství se ukrývá v přítomnosti. Pokud se většinu času zabýváme budoucností či minulostí, před něčím utíkáme nebo se v něčem utápíme.

Chyby jsou lidské a jsou úžasným zdrojem inspirace. Chyby nejsou nepřítel, ale naopak nositel inspirativních informací. Pro mě je chyba příležitostí k posunu.

Upřímnost a otevřenost sama k sobě odkrývá příležitosti k posunu.

Vděčnost a láska jsou nejsilnější pocity, které pomáhají měnit to, co se kolem nás děje, k lepšímu.

MÉ TALENTY

Díky osobnímu rozvoji jsem postupně odhalila své talenty - dary. Lépe jsem se poznala díky Human designu, Gallupova testu silných stránek a především díky vnímání sama sebe v každodenním životě.

Vhled

Rozpoznám v lidech jejich jedinečnost. Umím poznat, co lidi motivuje, stresuje, jak přemýšlí a kam směřují, lépe než oni sami. (můj dar dle Human designu, který se hodí nejen při koučování)

Praktičnost

Rychle se zorientuji v chaosu (informacích, situaci, datech) a umím nastavit fungující praktický systém s přesahem od komunikace s lidmi přes nastavení či implementaci informačních systémů.

Inspirace

Umím vytvořit inspirativní prostředí, tedy prostředí, kam přijde inspirace (skrz koučování či semináře). Inspiraci chápu jako nápad (vnuknutí), který je pro naši situaci/ život klíčový, nicméně nejde vytvořit snahou a rozumem.

MÝCH 5 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH HODNOT

Aby někdo mohl štěstí a pohodu šířit dál, musí to nejdříve zažívat u sebe. Považuji proto za nejužitečnější se primárně zaměřovat na svůj posun, úspěch a štěstí. Jedině tak mohu být prospěšná dalším, ať už své rodině či svým klientům. Dát se na první místo není sobecké, ale to nejmoudřejší, co může člověk udělat. Totéž si uvědomují i moji klienti.

Láska

Pod touto hodnotou si představuji nejen lásku ke svým nejbližším. Zahrnuje pro mě i vděčnost, přátelství a pokoru. Opakovaně zažívám, že v tomto naladění je možné změnit mnohem více věcí, než tlakem a silou.

Svoboda

Vážím si toho, že žijeme ve svobodné zemi, což nám umožňuje mít svůj vlastní názor. Přestože s odlišnými názory nemusíme souhlasit, je úžasné, že je můžeme mít. Pomáhám svým klientům si uvědomit, jaký je ten jejich názor, nikoliv co říkají naučené normy. Současně si můžeme vybrat z mnoha možností. Mí klienti si uvědomují, že skutečně máme svobodu volby, a že je jen na nás, jak budeme žít. Současně pomáhám firmám pomocí principů svobodné firmy zvyšovat samostatnost a angažovanost týmů.

Smysl

Je pro mě klíčové vidět smysl ve všem, co dělám. Používám to jako jedno z důležitých kritérií při rozhodování, čemu a komu se mám věnovat. Smysl vždy prozkoumávám i se svými klienty, protože bez ujasnění smyslu nemá význam se vydat na cestu.

Osobní rozvoj

Svým rozhodnutím pro profesi kouče jsem se vydala na cestu za mistrovstvím, tedy osobním rozvojem, který nikdy nekončí. Uvědomuji si, že to není o tom, že já jsem už „někde“ a pomáhám tam dojít druhým. Beru to především jako cestu za svým posunem, který následně/ současně pomáhá v posunu i mým klientům. Je mi jasné, že vše, co se děje, se děje z nějakého důvodu. Denně hledám, co se mám z daných situací naučit. Ke stejnému přístupu vedu i své klienty.

MŮŽEME SE POTKAT

Pokud nechceš přijít o nové akce a aktuálně vypsané termíny, přihlaš se níže o novinky. Posílám email 1x měsíčně o tom nejzajímavějším, co se událo a co se chystá.

Na seminářích

Školím přes naučmese, např. témata Komunikuj jako leader, Jak zvýšit angažovanost a samostatnost týmu, Jak zvýšit efektivitu projektů. Přes Hearth.net jsem přinesla téma Objev své dary, Jak proplout obdobím chaosu a chystám témata Nalaď se na štěstí a Zajisti si hodnotový soulad.

Na Inspirativním víně

Od března se začneme potkávat v Praze pravidelně každý měsíc (většinou každý třetí čtvrtek v měsíci). Je vítán každý, kdo se rád zamýšlí nad tím, jak může změnou u sebe změnit to, co se děje kolem. Virtuálně se potkáváme v uzavřené facebookové skupině, kde se můžete každý inspirovat skrz články, videa a diskuze s podobně naladěnými lidmi. Ve facebookové skupině se jako první dozvíte o termínu a zaměření nejbližšího osobního setkání.

Na Toastmasters

Jako host se můžeš přijít podívat na řečnický klub Toastmasters. Já se párkrát do měsíce objevím ve skvělém klubu Amplion, který se koná ve čtvrtek od 19:00 v Praze na Novotného lávce.

DOPORUČUJI

Jsou témata, oblasti a webové stránky, které mě oslovily, rezonují se mnou, příp. dokonce významně ovlivnily můj život.

Hearth.net

S radostí formou koučování podporuji sociální síť Hearth.net, která pomáhá šířit štědrost a přirozené lidské hodnoty do společnosti. Na druhou stranu získávám díky kontaktu s Hearthem jiný pohled na život. Umím si mnohem hlouběji užívat přítomnost. Naučila jsem nejen darovat s láskou a vděčností hodnotné dary, ale i přijímat bez pocitu, že to musím oplácet. Vyzkoušej si radost z darování i přijímání na štědré sociální síti hearth.net i Ty. 😉

Toastmasters

Chceš zlepšit své prezentační dovednosti? Bez ohledu na to, zda jsi v prezentacích úplně na začátku nebo pokročilý, věřím, že Tě Toastmasters mohou obohatit a nadchnout stejně jako mě. Oceňuji příjemnou atmosféru, humor a konkrétní užitečnou zpětnou vazbu. Já jsem si oblíbila Amplion Club na Novotného lávce, který se koná každý čtvrtek od 19:00. Na první setkání můžeš přijít jen jako host.

Pozitivní inteligence

V rámci koučování velice často navazuji na Pozitivní inteligenci, kterou přinesl Chrizad Chamine. Uvědomuji si, že vnitřní sabotéři, které popsal ve své knize, jsou skutečně tím největším blokem našeho úspěchu a štěstí. Pomocí koučování pomáhám lidem dostat se blíže ke svému mudrci a díky tomu dosahovat skvělých výsledků s lehkostí a radostí. Můžeš si udělat test v angličtině a zjistit, jak na tom jsi.

Human Design

Chceš lépe poznat sám sebe? Sebepoznání díky mapě Human Design bylo v mém životě zásadní. Možná bude i pro Tebe. Na webu si můžeš vygenerovat mapu zdarma.

Svobodné firmy

Jsem přesvědčená, že pro úspěšné fungování firmy jsou prvky svobodných firem velice významné, a budou stále více. Není nutné chtít hned změnit celou firmu. Pomocí koučování pomáhám manažerům zvyšovat samostatnost týmu. O svobodných firmách nejčastěji píše a mluví Tomáš Haizler.

Top