Archiv rubriky: HR marketing

HR marketing aneb i personalista může být kreativní

HR marketing je jedním z TOP témat, která se nyní kolem personalistů točí. Dobrých rad můžete najít na internetu mnoho. Přesto to na většině inzerátů a kariérních stránkách není vidět.

V tomto článku s vámi ve stručnosti sdílím ty nejpřínosnější rady týkající se externího HR marketingu i odkazy na další zajímavé blogy. Dozvíte se, jak napsat kariérní stránky, natočit kariérní video a sepsat personální inzerát. A můžete se inspirovat plakáty, které vytvořili studenti personalistiky.

Kariérní stránky

Jste méně známá firma, o které se uchazeči většinou dozví až z inzerátu? Potom se zaměřte na kariérní stránky! Pracovala jsem ve firmě, která v té době patřila mezi méně známé firmy. Samotnou mě překvapilo, jak moc informace z kariérních stránek ovlivnily motivaci kandidátů. Už jen díky tomu, co jsme napsali na web, byla velká část uchazečů nadšená a motivovaná jít k nám.

A jak na kariérní stránky?

Stránky by měly:

 • Být přehledné, graficky příjemné, poutavé;
 • Obsahovat informací tak akorát;
 • Korespondovat s firemní kulturou;
 • A především prodávat Značku zaměstnavatele.

Co by na nich určitě nemělo chybět:

 • Poslání, vize, firemní hodnoty – prostě vysvětlit, co je smyslem vaší firmy, proč existujete;
 • Co nabízíte (rozvoj, specifické benefity, work-life balance) – zaměřte se na to, co vaše cílová skupina oceňuje; ptejte se současných pracovníků i uchazečů;
 • Představení zaměstnanců (fotka s krátkým rozhovorem nebo přímo video);
 • Akce a firemní rituály – ukažte, jak to u vás vypadá; přitáhne to ty, kteří k vám zapadnou a odradí ty, kteří by se u vás dobře necítili.

Podrobnější zamyšlení nad kariérními stránkami naleznete v blogu 13 kroků pro tvorbu kariérní stránky.

Nebo se rovnou inspirujte stránkou, která vyhrála soutěž Kariérní stránky roku 2015: http://kariera.sde.cz/.

Kariérní video

video-camera-googleJiž jste narazili na nějaké poutavé video, které lákalo potenciální zaměstnance do skvělé firmy a skvělého týmu? A chtěli byste natočit i něco pro vaši firmu?

Promyslete, zda chcete natočit video o firmě (pak mluvíme o kariérním videu) nebo chcete vytvořit kampaň na konkrétní pozici (tj. náborové video). Náborová videa moc častá zatím nejsou a podrobněji se jim nyní věnovat nebudu.

Posbírala jsem pro vás klíčová doporučení týkající se kariérního videa:

 • Z videa musí být patrná firemní kultura. Je dobré představit firemní vizi, hodnoty a úspěchy.
 • Zapojte reálné pracovníky a zachyťte autentickou atmosféru. Nechte pracovníky, ať uvedou, co se jim líbí – proč ve firmě rádi pracují.
 • Pokud si budete chtít video natáčet sami, dejte si pozor na kvalitu, zejména u zvuku.
 • Nemělo by být příliš dlouhé. Ideální rozměr je 2 – 3 minuty.
 • A pokud se vám podaří vymyslet vtipné, nápadité a poutavé video, budou ho lidé rádi sdílet a lajkovat. Budou tím vaši firmu rádi a zdarma propagovat.

Konkrétnější tipy, jak postupovat při tvorbě videa a také jak jej vystavit na jednotlivých sociálních sítích, najdete v blogu Jak na video kampaň.

A co ještě je velice přínosné?

Než začnete video natáčet, zeptejte se zaměstnanců a lidí z vašeho okolí, co si myslí o scénáři. Zpětnou vazbu zjišťujte i před vystavením videa. Je menší šance, že lidé díky vašemu videu budou vykládat, že do této firmy by opravdu jít nechtěli.

Inspirujte se jinými kariérními videy: STRV | Twitter | Dropbox.

Zaujměte na sociálních sítích

Na sociálních sítích můžete sdílet svá videa. Ne každý se však chce vrhnout do natáčení. A také je nesmysl si myslet, že bez kvalitního videa nemůžete fungovat. Zaujmout se dá i jiným způsobem.

Mnohem jednodušší je vytvořit nějaký výstižný a vtipný obrázek, který budou lidé rádi sdílet. V tomto případě častěji upozorňujete na konkrétní volnou pozici.

Důležité je, aby váš obrázek byl:

 • Graficky přehledný, čitelný a v dostatečném rozlišení;
 • Formát uzpůsobte dané sociální síti (na facebook raději obrázek na šířku);
 • Vtipný a poutavý, aby ho chtěli sdílet a lajkovat;
 • Výstižný, aby ho pochopili.

A že to není tak těžké, jak se může zdát, je vidět na plakátech, které vytvořili studenti personalistiky za 15 – 30 minut. Zadání bylo poměrně volné: studenti si vymysleli firmu, vydefinovali značku zaměstnavatele, zvolili si pozici, kterou pro tuto firmu hledají, a pak už jen tvořili.

Kvalitu a velikosti textu berte s rezervou, jednalo se o první náčrt.

plakat-kolo

Vytvořily studentky 2.ročníku MÚVS při ČVUT: Kalhousová Lucie, Kosáková Anna, Lepková Lucie, Myšková Klára.

plakat-skolem

Vytvořili studenti 2.ročníku MÚVS při ČVUT: Alena Štantejská, Lucie Nguyenová, Karolína Tučková a David Pham.

plakat-yoga

Vytvořili studenti 2.ročníku MÚVS při ČVUT.

Personální inzerát

Ještě než začnete tvořit inzerát, měli byste mít konkrétní představu o dané pozici (podrobnosti čtěte v blogu 8 oblastí, které je nutné zmapovat před tvorbou inzerce). Důkladně se zamyslete nad tím, koho potřebujete oslovit. Pomůže vám to zacílit kampaň i znění inzerce a správně zvolit zdroje. Myslete na to, že správný inzerát má přilákat ty správné kandidáty a současně odradit ty nesprávné.

Nejdůležitější tipy pro personální inzerci:

 • Promyslete, jaký smysl a přínos daná práce má, a promítněte to do inzerátu.
 • Formulujte inzerát tak, aby z něj byla jasně vidět podstata pozice i firemní kultura.
 • Zjistěte, co cílová skupina očekává. Porovnejte to s tím, co vaši zaměstnanci oceňují. To, co se prolíná, je podstata, kterou je dobré v inzerátu zdůraznit.
 • Vyvarujte se frází jako „flexibilní“, „spolehlivý“, „zajímavé finanční ohodnocení“, „široká škála benefitů“.
 • Vše pište dostatečně konkrétně (popis pozice, požadavky i nabídku). Například požadavek angličtiny je vhodnější uvést jako „AJ pokročilá slovem i písmem – denní komunikace s centrálou v zahraničí“ než jen „Výborná AJ“.
 • Dejte si pozor, aby požadavky na pozici nebyly v rozporu. Pokud se vám na pozici nikdo nehlásí, zeptejte se na názor někoho, kdo se v daném oboru pohybuje.
 • Můžete být vtipní, jen myslete na to, na koho cílíte. Pokud je to seriózní pozice, měl by to být seriózní text.

A třešinka na závěr 🙂 v podobě plakátu, na který by studenti chtěli přilákat vedoucího prodejny "jejich" cukrárny.

plakat-tresinka

Vytvořili studenti 2.ročníku MÚVS při ČVUT: Ratajová Kateřina, Vajchrová Veronika, Ulrychová Iva, Cédl Daniel, Lopatová Tereza.

Jak vidí značku zaměstnavatele generace Y

Se studenty druhého ročníku jsme na cvičení probírali značku zaměstnavatele. Teorie z velké části vychází z webu http://www.brandbakers.cz/. Následně si studenti vymysleli fiktivní firmu a zkusili si vydefinovat značku zaměstnavatele. Zaujalo mě, co se nejčastěji opakovalo a přišlo mi inspirativní to sdílet.

Přínos silné značky zaměstnavatele

Na úvod jsme si vysvětlili, proč má význam se značkou zaměstnavatele zabývat.

Silná a kvalitní značka zaměstnavatele

 • Přivede dostatek kvalitních a angažovaných pracovníků
 • Zkrátí se doba výběrového řízení
 • Uspoří se náklady na nábor
 • Sníží se fluktuace

Což:

 • Pozitivně ovlivní produktivitu, prosperitu a růst
 • Pomůže přežít na trhu

Jak je na tom vaše firma?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Doporučili by současní i bývalí pracovníci vaši firmu jiným?
 • Jsou zaměstnanci hrdí na to, že pracují ve vaší firmě?
 • Co odpovídají kandidáti na otázku: „Proč chcete pracovat u nás?“?
 • Jak hodnotí firmu odmítnutí kandidáti?

Jak vydefinovat značku zaměstnavatele

Brandbakers doporučuje si zodpovědět následující otázky.

postity

 1.      PROČ existujete?

 • Zvyšujete kvalitu života?
 • Napravujete něco, co nefunguje dobře?
 • Chráníte něco dobrého před zánikem?
 • Jaký je smysl vaší existence?
 • Jaký je váš přínos pro společnost?

2.      JACÍ jste? Jaká je vaše firemní kultura?

Každá firma má firemní kulturu, ať už ji cíleně buduje nebo ne, ať už pozitivní či negativní.

 • Jaké je vaše poslání a jaké vyznáváte hodnoty?
 • Máte ve firmě formální či neformální akce a rituály?
 • Jaký je tým vašich lidí?
 • Jaký je styl vedení?
 • Nabízíte možnost růstu?
 • Věnujete se charitě? Máte CSR aktivity?
 • Jaké je firemní know-how?

3.      CO nabízíte?

 • Proč u vás lidé pracují? Zeptejte se jich.
 • Co nabízí konkurence? Proveďte průzkum trhu.
 • Podle čeho se kandidáti rozhodují? Ptejte se kandidátů.

Brandbakers říká, že průnik všech tří oblastí je podstata. Já říkám, doplňte a zdůrazňujte i to, co je důležité pro zaměstnance i kandidáty a konkurence to nenabízí. Je to něco, čím se odlišujete.

Výstup zakomponujte do:

 • Představení firmy
 • Informací na kariérních stránkách
 • Náborového inzerátu
 • Kariérního videa

JAK STUDENTI DEFINOVALI ZNAČKU ZAMĚSTNAVATELE

Nejedná se o super průzkum, ale stojí za zamyšlení, co generaci Y spontánně napadne.

studenti-spoluprace

Obor a smysl firmy

Nejčastěji se opakovalo, že firma zvyšuje kvalitu života a má pozitivní vliv na životní prostředí.

Firemní kultura + co firma nabízí

Spojila jsem odpovědi na otázky týkající se firemní kultury s tím, co firma nabízí, protože se v mnohém opakovaly.

Co studenty nejčastěji napadalo? Co vnímali, že je na „jejich“ firmě to nejbáječnější?

 • Firemní akce, rituály, teambuilding, společně trávený čas
 • Přátelský kolektiv a příjemná atmosféra, neformální přístup
 • Smysluplná, kreativní práce, která bude zaměstnance naplňovat
 • Možnost růstu
 • Možnost podílet se na strategii a vývoji; zaměstnanci se seberealizují a rádi hledají nové možnosti; firma je otevřená novým nápadům
 • Demokratický styl vedení
 • Zaměstnanci žijí tím, co firma dělá, a oceňují možnost využívat služby zdarma či nakupovat výrobky se slevou

Podle mě to skvěle koresponduje s Motivací 3.0, ale o tom až za pár týdnů.