Pomáhám jednotlivcům i firmám posilovat vnitřní svobodu a díky tomu zvyšovat využití potenciálu.

Individuální koučink

Nejčastěji koučuji témata:

Sebejistá a vyrovnaná osobnost

Inspirativní leader samostatného týmu

Výhody: Zaměření na individuální potřeby jednotlivce umožňuje intenzivní posun jeho osobnosti

Skupinový koučink

Aktuálně otevřené skupiny:

Sebepřijetí

Jak zvýšit angažovanost a samostatnost týmu

Jak zvýšit efektivitu firemních projektů

Výhody: Vzájemná inspirace i s dalšími členy skupiny

Týmový koučink

Jedná se o podporu firemních týmů, nejčastěji v těchto oblastech:

Zlepšení komunikace a spolupráce

Zefektivnění projektů

Výhody: Umožňuje využít potenciál týmu a trvale zlepšuje spolupráci a komunikaci

REFERENCE

{"number_of_column":"1","number_of_column_desktop":"1","number_of_column_small_desktop":"1","number_of_column_tablet":"1","number_of_column_mobile":"1","auto_play":"true","auto_play_speed":"3000","scroll_speed":"600","pause_on_hover":"true","infinite_loop":"true","navigation":"true","pagination":"true","swipe_on":"true","mouse_draggable":"true","rtl_mode":"false"}

Koučink bych doporučila každému, kdo se chce hodně posunout a mít čistší  hlavu. Pro spolupráci s koučem jsem se rozhodla ve chvíli, kdy jsem se cítila zmatená a na dně a nevěděla jsem, jak z toho ven. Nejdřív jsem se obávala otevřeně sdílet svou situaci, ale díky Hančině nehodnotícímu přístupu byly tyto obavy zbytečné. Po necelých dvou měsících jsem se dostala do úplně jiné situace. Znám lépe sama sebe a své potřeby. Konfliktním situacím se již nevyhýbám a přistupuji k nim jako ke hře. Díky přijetí sebe sama i druhých řeším i obtížnější situace v klidu. Objevila jsem si vlastní vizi v podnikání a odhodlala se ke změnám. Vím, co chci, a umím se postavit za svůj názor. Tento posun má vliv i na vyšší pohodu a klid v rodině.

ředitelka

Než jsem poznala Hanku, neměla jsem se dostatečně ráda, nevěřila jsem si a ohlížela jsem se na to, co říkají druzí, což mi ubíralo energii i čas. Již v prvním setkání jsem cítila smysl, takže jsem se rozhodla jít do spolupráce, přestože mi pak nezbyla žádná finanční rezerva. Po 3 měsících jsem za toto rozhodnutí vděčná. Díky koučování jsem udělala velký skok ve vnitřním nastavení. Nejdůležitější pro mě bylo uvědomění si příčin nepříjemných pocitů díky technice vnitřní svoboda. Následně jsem si nastavila nástroje a metody, které mohu použít i mimo koučování. Nyní vnímám svou hodnotu, žiju tady a teď a zpětnou vazbu od druhých beru jako inspiraci, nikoliv jako dogma, podle kterého se mám řídit. Cítím svobodu, energii a soustředím se na to důležité, co vede ke splnění mého snu.

Community advisor

Když jsem se domlouvala s Hankou na spolupráci, byl kolem mne chaos. Cítila jsem se zaneprázdněná a ve stresu. Na začátku jsem byla hodně skeptická vůči koučování po telefonu. Překvapilo mě, když Hanka i po telefonu reagovala, jako by mě v tu chvíli viděla, a došlo mi, že telefon není překážka. Po dvou měsících je moje situace diametrálně odlišná. Naučila jsem se, jak dávat efektivní zpětnou vazbu zaměstnancům. V práci trávím zhruba o 1/5 méně času, přesto toto stihnu více. Dovolím si odejít domů dříve a s dobrým pocitem - bez výčitek. Cítím více energie a chuti do nových věcí.

ředitelka a zakladatelka Centra D8 o.p.s.

SVOBODNÉ FIRMY

Firmám (majitelům a manažerům) pomáhám zvyšovat samostatnost a angažovanost týmu. Zjišťuji, že principy svobodné firmy jsou stále důležitějším základem pro úspěšné fungování firmy. Nicméně není třeba hned výrazně měnit principy firmy. Stačí, když majitel/ manažer začne měnit svou komunikaci se svým týmem a efekt je často nepředstavitelný.

Rozhovor s mojí klientkou si můžete poslechnout v podcastu.

Současně pomáhám ještě více vytěžit potenciál týmu formou týmového koučinku.

Podmínkou pro účinnost týmového koučinku však je, že manažer je schopný dát prostor a důvěru svému týmu.

Zlepšení komunikace a spolupráce

Komunikace a spolupráce je základ pro úspěšné fungování týmů. Dejte prostor týmu, ať si sami nastaví pravidla a principy svého fungování. Nejen že šance na změnu je větší, když si cestu pojmenuje sám tým, ale současně se zvyšuje schopnost týmu nalézt samostatně řešení i v dalších obdobných situacích.

Zefektivnění projektů

Týmový koučink také umožňuje nalézt efektivní cestu pro nový nebo již probíhající projekt. Zlepšuje ujasnění rolí a zajišťuje zvýšení zodpovědnosti jednotlivých členů. Vytěžuje potenciál a sebevědomí jednotlivců daného týmu a projevuje se synergický efekt (násobení přínosu).

SEBEJISTÁ, VYROVNANÁ OSOBNOST

Pomáhám jednotlivcům stát se tím, kdo:

Zvládá v klidu i náročné situace.

Je aktivní a efektivní právě díky nadhledu a lehkosti.

Uvědomuje si své potřeby a umí si za nimi jít.

Užívá si naplno přítomnosti a umí si vytvořit prostor pro sebe i pro svou rodinu.

Zná svůj potenciál a silné stránky a využívá je v pracovním i soukromém životě.

Současně umí přijímat zpětnou vazbu a i při nekonstruktivní kritice zůstane v pohodě a vezme si z ní pro sebe to důležité.

Přijímá sebe i ostatní takové, jací jsou, což mu umožňuje komunikovat v klidu a s nadhledem.

INSPIRATIVNÍ LEADER SAMOSTATNÉHO TÝMU

V konverzacích je partnerem, který umí tvořit win-win scénáře.

Umí dávat konstruktivní zpětnou vazbu formou, kterou druhá strana ocení.

mentalitu hojnosti, která umožňuje zažívat úspěch a štěstí.

Umí balancovat s nastavením jasných pravidel a zároveň s poskytnutím dostatečného prostoru, což vede k vyšší samostatnosti, motivovanosti a angažovanosti týmu.

SEBEPŘIJETÍ

Účastníci této skupiny chtějí:

  • Být v souladu sami se sebou
  • Umět se dát na první místo
  • Umět říkat NE
  • Umět si říct o pomoc
  • Být emočně v pohodě i v nepříjemných situacích
  • Nalézt rovnováhu mezi akcí a odpočinkem
  • Žít tady a teď
  • Naladit se na intuici

Potkáváme se na skypu každý týden na 1,5 hodiny v průběhu zhruba 2 měsíců

MOJE PRAXE

Jsem kouč s certifikací ACC a více jak 600 hodin praxe.

Koučování jsem se začala věnovat v roce 2014. Od listopadu 2016 jsem součástí komunity koučů Život Jako Hra, která vychází z principů a metodiky americké školy koučů Coachville.

Hlásím se k principům a etickému kodexu ICF (největší mezinárodní asociace koučů) a jsem součástí ICF ČR.

Většinou koučuji témata leadership, komunikace, sebedůvěra, sebepoznání a vnitřní spokojenost. Ráda inspiruji své hráče (klienty), aby přistupovali k životu s lehkostí a hravostí, a právě díky tomu dosahovali výsledků, po kterých touží.

Nabízím jednak individuální koučování, ale i koučování týmů či skupin.

 

20minutová konzultace s koučem

Pojmenujeme, kde se nacházíš, kam se chceš dostat a především kudy tam vede cesta. Zjistíme, jaká forma rozvoje je pro danou situaci vhodná. Poznáme se a zjistíme, zda nám spolupráce bude dávat smysl.

Forma: po telefonu nebo skypu

Jméno*:

Email*:

Tel.*:

Předmět:

Zpráva:

Top