MŮJ PŘÍSTUP

smysluplnost | hravost | důvěra | hloubka | praktičnost | přizpůsobivost | nadhled | originalita

KOUČINK

Hlásím se k principům Mezinárodní federace koučů (ICF). Od listopadu 2016 koučuji pomocí metody Život Jako Hra, která vychází z americké školy koučů Coachville.

Klienty doprovázím, pokládám pro ně zásadní otázky a pomáhám jim si uvědomit veškeré důležité souvislosti, aby se mohli sami kvalitně rozhodnout a jít cestou, které je bude bavit a naplňovat. Důvěrnost informací je samozřejmostí.

V roli kouče neradím a nenabízím terapii.

Reference:

Linda Nezhybová, nomádka

linda-nezhybova

V průběhu sedmitýdenní spolupráce jsem se díky Hance výrazně posunula v mé hře "Superhrdinkou na pohodu". Z původního problému - nedostatek času jsme se dostaly do hloubky. Nyní jsem více v pohodě, mám jasno v tom, co chci, umím říci NE a jsem více vděčná za maličkosti. Velkou hodnotou pro mě bylo zaměření na dlouhodobou vizi. Odstranila jsem bariéry, které jsem sama sobě stavěla, a začala jsem svou vizi opravdu žít. Zapojení "hry" do koučování mě velmi bavilo, dokázala jsem si lépe představit některé momenty, když jsem si je mohla připodobnit ke hře. Myslím si, že většinu věcí o sobě víme, máme je v sobě, je však um to z nás dostat na povrch, a to se Hance jednoznačně povedlo. Oceňuji a velmi děkuji Hance, že mi věnovala svůj čas a pomohla mi se rozvinout tam, kde jsem potřebovala.

Majda Růžková, marketing specialist ve společnosti Česká spořitelna

Oceňuji Hanky profesionální a taktní přístup. Díky koučinku s Hankou jsem byla schopná objektivně zhodnotit situaci a stanovit priority. Vytvořila jsem si akční plán a uvědomila případná rizika, na která jsem se tak mohla připravit. To mi pomohlo stanovit si konkrétní úkoly, termíny a hlavně je pak dodržet. Zaměřila jsem se na to podstatné a neztrácela čas zbytečnostmi. Navíc jsem pochopila, jak se jednotlivé aspekty mého života vzájemně ovlivňují.

PERSONÁLNÍ PODPORA A MENTORING PRO PERSONALISTY

Kladu důraz na úvodní schůzku, kde detailně probereme situaci klienta. Navrhuji služby na míru potřebám. Zaměřuji se na to, abych klientovi pomohla, jak si poradit do budoucna, nikoliv jen vyřešit aktuální situaci. Nabízím jednorázové konzultace či dlouhodobější spolupráci formou mentoringu.

Pokud klient potřebuje služby, které nenabízím, doporučím jiného odborníka.

Reference:

Ing. Petra Kutnarová, ekonomická ředitelka a spolumajitelka skupiny DEK

Hanka pro naši firmu navrhla mnoho větších či menších systémových změn a pomohla nám zvládnout přerod firmy s desítkami zaměstnanců na firmu s více než sedmnácti sty zaměstnanci.
Nejvíce oceňuji to, že potřebné změny byla schopna nejen navrhnout, ale hlavně bezproblémově zavést a získat pro ně podporu napříč celou firmou.
Díky ní jsme v oblasti HR mnohem dále, zvláště v oblasti náboru a evidence tisíců uchazečů a komunikace s nimi, stejně jako v procesu adaptace nově nastupujících zaměstnanců.

Ing. Zbyněk Jeřábek, zástupce ředitele Dektrade

S Hankou byla radost spolupracovat. Oceňoval jsem její houževnatost a erudovanost v oblasti HR. Stačilo nastínit svou představu a dodat podklady. Mohl jsem se spolehnout, že Hanka vše samostatně a kvalitně připraví a dotáhne. Do budoucna se na Hanku v oblasti HR rád obrátím.

KURZY

Účastníci mých kurzů jsou průběžně zapojováni do diskuzí a hledají analogie pro svou praxi. Teoretické poznatky si rovnou mohou vyzkoušet na praktických cvičeních či úkolech. Na školeních je kladen důraz také na sebepoznání.

Vítám možnost předem zjistit konkrétní potřeby účastníků. Kurz pak mohu nastavit na míru a do cvičení promítnu reálné situace. Výhodou je, že účastníci lépe pochopí souvislost mezi teorií a praxí a zvýší se šance aplikovatelnosti získaných poznatků.

Reference:

Andrea Kandertová, nezávislá kosmetická poradkyně Mary Kay na pozici Future Sales Director

S Hankou spolupracuji od roku 2013, intenzivněji od té doby, co si buduji svůj vlastní tým. Hanka je neocenitelná při přípravě rozvojové aktivity. Já naznačím myšlenku a ona mi pomůže mou potřebu konkretizovat a vymyslet plán na míru. Každý kurz či workshop je praktický a zasazený do našeho prostředí. Jako leader navíc oceňuji, že vidím konkrétní efekt školení. S týmem se ke kurzům i po letech vracíme a stále využíváme know-how, které jsme se na nich dozvěděly.

Kolegyně často vzpomínají na kurz Time managementu, který nám pomohl si uvědomit, proč nestíháme, a naučil nás stanovovat si priority. Stejně jako ostatní školení, i toto zohledňovalo různorodost našich osobností i potřeb.

Klára Linhartová, Koodinátorka HR4HR

Hanka je zkušená lektorka s příjemným přístupem. Dosud jsem se účastnila třech Hančiných kurzů a všechny považuji za velice přínosné. Oceňuji komunikaci před školením, díky které byly kurzy nastaveny na míru našim aktuálním potřebám. Všechny kurzy obsahovaly reálné příklady z praxe a měli jsme možnost si procvičit a promyslet, co jsme potřebovali. Za velkou výhodu považuji, že vše, co Hanka vykládá, umí podložit svými zkušenostmi.

Další reference si můžete přečíst na naučmese.cz.