Baví mě z chaosu tvořit systém. Dokáži se zorientovat v nepřehledné situaci, zjistit a doptat se na důležité informace, zapojit klíčové osoby, nastavit procesy, propojit je s informačním systémem a zaškolit ty, které je potřeba.

VYLADĚNÉ PROCESY

Hodně se mluví o kvalitním leadershipu. Díky koučování  klientů jsem si uvědomila, že pro kvalitní leadership jsou základem vyladěné procesy. Přitom už jen samotné slovo "proces" je pro mnohé lidi strašákem.

Co je vyladěný proces

Je to proces, který nejefektivnější cestou vede k výsledku. Současně všichni, kteří do něj vstupují, znají svou roli a jsou s ní ztotožněni.

Co nabízím

Vedení projektu či spolupráci na projektu, jehož cílem je vyladěný proces.

KOMU POMÁHÁM

Je pro mě důležité podporovat a pomáhat firmám, kde budu cítit soulad s mými hodnotami. Sleduji nejen to, co je napsané na webu, ale jak firma skutečně působí.

Při domlouvání spolupráce vnímám především hodnoty: svoboda, lidskost, respekt, důvěra, partnerství. Ráda podpořím i firmu, která k uvedeným hodnotám teprve směřuje.

REFERENCE

S Hankou byla radost spolupracovat. Oceňoval jsem její houževnatost a erudovanost v oblasti HR. Stačilo nastínit svou představu a dodat podklady. Mohl jsem se spolehnout, že Hanka vše samostatně a kvalitně připraví a dotáhne. Do budoucna se na Hanku v oblasti HR rád obrátím.

Zástupce ředitele Dektrade

Hanka pro naši firmu navrhla mnoho větších či menších systémových změn a pomohla nám zvládnout přerod firmy s desítkami zaměstnanců na firmu s více než sedmnácti sty zaměstnanci.
Nejvíce oceňuji to, že potřebné změny byla schopna nejen navrhnout, ale hlavně bezproblémově zavést a získat pro ně podporu napříč celou firmou.
Díky ní jsme v oblasti HR mnohem dále, zvláště v oblasti náboru a evidence tisíců uchazečů a komunikace s nimi, stejně jako v procesu adaptace nově nastupujících zaměstnanců.

ekonomická ředitelka a spolumajitelka skupiny DEK

MŮJ PŘÍSTUP

Proces nemá být něco složitého a robustního, ale naopak co nejjednodušší, nejpraktičtější popis nejefektivnější cesty.

Vycházím z principů projektového a procesního řízení, a navíc jim dávám lidskou tvář.

Vnímám jednak jasná fakta, čísla, údaje a systémy a současně jednotlivé lidi a jejich případné limity a bloky. Propojuji tyto dvě zdánlivě nesourodé oblasti.

PRVNÍ KROK

Chcete vyladit klíčové procesy? Pojďme se nezávazně potkat a zjistit, zda a jak bych pro vás mohla být užitečná.

Top