Jak motivujete své pracovníky? Co očekávají zaměstnanci a co jim nabízí vaše firma a manažeři? Podívejme se známou motivační teorii praktickým pohledem.

Co teorie říká

Zřejmě jste již slyšeli, že Maslow přišel s poznáním, že lze potřeby lidí rozdělit do několika pater. Naplňovat potřeby je nutné odspodu pyramidy. Nejprve tedy pracovník potřebuje naplnit své fyziologické potřeby, potřeby bezpečí a teprve poté ho zajímá sounáležitost se skupinou, ocenění a následně seberealizace.

Na druhou stranu, pokud se již někdo dostane do vyššího patra, může být motivovaný naplňováním potřeby z vyššího patra, přestože nemá naplňovanou potřebu z patra nižšího. Příkladem jsou lidé, kteří se i v koncentračním táboře zaměřovali na seberozvoj a využili situaci například pro učení se cizí řeči.

Udělejte si revizi

Vedete tým lidí? Nebo máte na starosti tvorbu personální strategie a očekává se, že pomůžete lépe motivovat zaměstnance?

Zamyslete se nad tím, jak zaměstnance motivujete. Co ve firmě nabízíte? Rozlišujete v přístupu mezi pracovníky? Víte, kde v pyramidě se jednotliví lidé nachází? A opravdu to víte, nebo si to jen myslíte? Porovnejte své nástroje motivace s níže uvedenými příklady a zamyslete se nad tím, v jakých patrech pyramidy máte nástroje pokryté a v jakých ne. Popřemýšlejte, u kterých pracovníků vám motivace funguje a u koho nefunguje. Co jste si uvědomili? Jaká změna by mohla zvýšit motivaci lidí ve firmě?

Podívejme se na rozšířenou Maslowovu pyramidu.

maslow-rozsireny

Příklady konkrétních nástrojů

Pojďme odspodu a uveďme si, jak můžeme jednotlivé potřeby ve firmě naplňovat.

1. Biologické a fyziologické potřeby (základní životní potřeby jako jídlo, pití, přístřeší, spánek, sex)

 • Občerstvení na pracovišti (svačiny/ automaty), pitný režim
 • Kuchyňka x jídelna, stravenky
 • Možnost jít na toalety, čisté toalety
 • Vhodná teplota na pracovišti
 • Denní světlo na pracovišti/ dostatek světla
 • Dostatečný čas na odpočinek, odpočinková místnost
 • Ergonomická židle a stůl

2. Potřeby jistoty a bezpečí (bezpečí, jistota, zákon, pořádek)

 • Smlouva na dobu neurčitou
 • BOZP, PO, ochranné pomůcky
 • Stálý příjem v termínu
 • Služební byt
 • Příspěvky na penzijní a životní připojištění

3. Sociální potřeby (příslušnost ke skupině, láska)

 • Teambuiding, akce, večírky, tradice
 • Dobrý kolektiv
 • Vstupní seznámení s kolegy
 • Flexibilní pracovní doba (sladění s rodinou)
 • Práce v týmech
 • Dostatečná formální a neformální komunikace
 • Společné oslavování úspěchů firmy

4. Potřeba úcty a uznání (sebeúcta, nezávislost, prestiž, dominance)

 • Pochvala, bonus za výsledky
 • Vyhlášení nejlepšího zaměstnance x jiné ocenění
 • Kvalitní a věcná zpětná vazba
 • Komunikace nadřízeného – věcná s respektem

5. Poznávací (kognitivní) potřeby (znalosti, smysl, sebeuvědomění)

 • Možnost dalšího vzdělávání (kurzy, workshopy)
 • Možnost dokončení studia (studium na VŠ)
 • Pracovní cesty, stáže

6. Estetické potřeby (krása, harmonie, rovnováha)

 • Moderní a příjemné pracovní prostředí (kanceláře)
 • Hezký výhled z kanceláře
 • Květiny, obrazy, terasa, příjemné barvy pracoviště
 • Relaxační místnost

7. Seberealizace, sebenaplnění (osobní růst, osobní naplnění)

 • Možnost uplatnit vlastní nápady, větší autonomie
 • Možnost podílet se na chodu firmy
 • Možnost kariérního růstu
 • Možnost stáží, zahraničních cest a konferencí
 • Mentor pro méně zkušeného kolegu
 • Interní lektor

8. Sebetranscendence (něco, co přesahuje samotného jedince)

 • Poslání firmy má širší společenský přínos, ovlivňuje celkové blaho společnosti
 • Smyslem pozice/ firmy je pomoc druhým
 • Meditace a jóga na pracovišti
 • Aktivní zapojení do charitativní činnosti firmy
Share Button
Rozšířená Maslowova teorie v praxi
Štítky:    

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top