Nechceš to říct, aby se jí/ jeho to nedotklo?

Oddalování způsobuje tvoje napětí. Později můžeš reagovat zbytečně neadekvátně. Neumožníš tomu druhému, aby to změnil/a.

Přestaň brát zpětnou vazbu jako kritiku, je to normální rozhovor.

Zeptej se té druhé strany, jak to vidí. Vyměňte si názory.

Skonči s negativní nálepkou zpětné vazby. To tam dáváš ty.