Sabotérský dotazník

Víš, že každý máme v sobě gang 10 sabotérů?

Jsou to vnitřní hlasy, které tě kritizují nebo ti nalhávají, že bys něco měl/a nebo neměl/a. Na první pohled to vypadá, že to s tebou myslí dobře, ale ve výsledku sabotují tvůj potenciál. Odpojují tě od tvého autentického já. Způsobují stres, tlak, nejistotu, zlost, úzkost, pocit viny a úzkosti.

Díky tomuto dotazníku se dozvíš, jaký moc velký vliv na tebe jednotliví sabotéři mají. Zjistíš, které sabotéry je užitečné začít snižovat. Nejedná se o psychologický rozbor osobnosti.

Vyplnění zabere 10 – 15 minut.

Zaškrtni, nakolik s tebou daný výrok rezonuje. Vyhodnocuj vždy větu jako celek. Odpovídej ideálně pocitově — co nejupřímněji — výstup je jen pro tebe.

Po vyplnění se dozvíš:

  • Jak velký vliv na tebe jednotliví sabotéři mají
  • Jak se jednotliví sabotéři projevují
/60

Quiz

Většinou nevnímám své emoce a ani nevidím smysl v tom, abych se emocemi zabýval/a.

Je pro mě obtížné jen tak být. Rád/a jsem stále něčím zaměstnaný/á.

Pro všechny je užitečné, když situaci budu vést a mít pod kontrolou.

Dokáži ihned vidět možná rizika a nebezpečí a díky tomu se nepouštím do rizikových věcí.

Než jdu do akce, musím se nejdříve ujistit pomocí návodů, postupů, pravidel, autorit či institucí.

Pokud nemohu vyniknout, vadí mi to.

Musím pracovat tvrdě, abych byl/a schopen/na převzít vedení nad situací, aby se vyvíjela podle mých představ.

Nesnáším chyby.

Život je plný nebezpečí a nástrah. Je mou zodpovědností na ně dávat pozor.

Potřebuji, aby věci byly podle mě, jinak zažívám úzkost a netrpělivost.

Nepříznivé okolnosti mého života mě štvou — žádný dar a příležitost v nich nevidím.

Na výsledcích nejvíc záleží.

Je pro mě důležité, aby mě měli druzí rádi. Dělám vše pro to, aby to tak bylo.

Buď mám situaci pod kontrolou nebo se mi vymyká. Jiná možnost není.

Lidé mě mohou vnímat jako neosobního, chladného, rezervovaného a intelektuálního člověka.

Složité situace prostě nezvládám.

Mnoho lidí přemýšlí iracionálně a nedbale — nechápu je.

Teprve když budu mít výsledky, budu šťastný/á.

Potřebuji dělat několik věcí najednou, abych se nenudil/a.

Zaměřuji se více na to, co druzí dělají špatně, místo očekávání toho dobrého.

Často hloubám nad tím, jak mi je zle.

Jsem na sebe naštvaný/á, když něco neudělám dokonale.

Bojím se, že pokud udělám chybu, ostatní mi hned půjdou po krku.

Je správné a důležité pomáhat ostatním, a to i za cenu, že upozadím sebe.

Cítím nervozitu, když nemám stále nové a nové podněty.

Nikdo mi nerozumí.

Ve všem, co dělám, potřebuji být nejlepší.

Nechce se mi řešit nepříjemné věci, takže raději počkám — někdy se vyřeší samy.

Je pro mě klíčové být v rovnováze. Pokud by mi ji něco mohlo narušit, raději se tomu vyhnu.

Často cítím netrpělivost, protože už přemýšlím o tom dalším, čemu se potřebuji/ chci věnovat.

Často si říkám, že jsem neschopný/á, nemám na to, nezvládnu to, stejně to nevyjde.

Musím posuzovat ostatní, abych neztratil/a svou objektivitu.

Umím se ocenit, jen když něco udělám skutečně skvěle.

Jsem mimořádně hrdý/á na to, že jsem racionální a analytický typ.

Pracuji přesčas, protože ostatní neudělali svou práci kvalitně, a pro mě je velice důležité, aby to kvalitní bylo.

Často nerozumím tomu, proč se druzí chovají tak emočně.

Obtíže, nepříjemné úkoly či konflikty nemám rád/a a raději se jim vyhnu.

Je pro mě těžké vyjádřit přímo, co chci. Doufám, že to druzí z mého chování vydedukují.

Kéž by mě někdo uchránil před těmi problémy, co mám.

Dobrý člověk upřednostňuje potřeby ostatních před vlastními.

Je lepší být obezřetný k tomu, co chystají druzí lidé.

Je pro mě důležité, aby ostatní byli šťastní, protože teprve, když ostatní budou šťastní, mohu být šťastný/á já.

Často pociťuji úzkost z možných nebezpečí života.

Život by měl být především pozitivní a příjemný, takže když se v něčem necítím dobře, nemám to dělat.

Raději druhým nebudu oponovat, protože mi není dobře, když se situace vyhrotí.

Potřebuji, aby mě lidé následovali, a jsem ochotný/á pro to udělat maximum.

Raději odkývu něco, co si nepřeji, abych nemusel/a říkat, co ve skutečnosti chci.

Rád/a přemýšlím a analyzuji, protože potřebuji vše pochopit.

Cítím frustraci a zklamání, když já nebo druzí nesplňují vysoké požadavky.

Moje chyby nebo chyby druhých mě rozčilují.

Když ostatní nedělají svou práci kvalitně, používám sarkastické narážky.

Často přeskakuji mezi různými úkoly a plány, aniž bych ten předchozí dodělal/a.

Ve většině případů měřím svou hodnotu na základě věcí, kterých jsem dosáhl/a.

Život je příliš krátký. Musím ho žít naplno. Nechci nic zameškat.

Kritizuji se za minulé chyby i současné nedostatky.

Potřebuji mít situaci pod kontrolou.

Je pro mě těžké říct NE.

Abych si sebe mohl/a vážit, musím mít úspěch a dosahovat úspěchů.

Snažím se dávat najevo, jak mizerně se cítím, aby si toho konečně někdo všiml a pomohl mi.

Často se cítím osamocen/a i ve společnosti rodiny či blízkých přátel.

Výsledek obdržíš během dne. Pokud by výsledek nedorazil, podívej se do SPAMu, příp. napiš na inspirace@hanahola.cz.

Více zde
Mám zájem navíc i o podrobnější informace o sabotérech nejen od Hanky Holé, ale i od Jany Krzeminské. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.