ISTERIA

Průvodkyně žen k sebedůvěře a síle.

Tvůrkyně komunit nové doby.

ZAMLUV SI TERMÍN

Provázím ženy k znovuobjevení, rozvinutí a ukotvení jejich sebedůvěry a síly pomocí ICF koučinku a EST terapie.

Obvykle mě osloví ženy, které se cítí jak v propasti, ze které touží vylézt ven, ale nejde jim to. Ví, že už je čas, snaží se, ale potřebují pomocnou ruku. Umím je z toho rychle vytáhnout. Objeví principy, které jim umožní stát pevně na svých nohou. Najdou směr své další cesty, a pak už jsou schopné jít dál bez mé podpory.

Přináším jednoduchost, harmonii a vnitřní klid. Pomáhám lidem nalézt vnitřní sílusebelásku.

Inspiruji k soudržnosti, pospolitosti a vzájemné spolupráci ve skupinách a komunitách. Toužím po tom, aby ženy, muži i děti žili v rovnováze a vzájemném respektu. Podporuji a tvořím projekty, které k této rovnováze směřují.

Založila jsem neziskovou organizaci, jejímž záměrem je urychlit transformaci žen i mužů, kteří jsou změně otevřeni. Tvoříme komunity nové doby. Harmonizujeme mužsko-ženský princip. Podporujeme ženy, které touží probudit své silné sebevědomé já, ale finanční podmínky jim neumožňují si tuto podporu dovolit.

Jak podporuji:

VIDEO KURZY

OSOBNÍ PODPORA

SETKÁVÁNÍ

NEZISKOVÁ ORGANIZACE

Pomáhám snížit vliv
vnitřních sabotérů.

Znáš své sabotéry? Ověř si to dotazníkem. Zabere ti to zhruba 10 minut.

Navazuji na koncept Shirzada Chamina. Mé tipy na snížení vlivu sabotérů vychází z mé koučovací a terapeutické praxe i vlastní životní zkušenosti. Doplňuji Shirzada z jiného pohledu.

Inspiruji na sociálních sítích: